Spring til indhold

Julefrokostsæsonen er over os, og det betyder fuldere gæster og flere konflikter.

Barma tilbyder derfor ind over julefrokostsæsonen et gratis kursus i konflikthåndtering med danmarks førende ekspert Jon Valdemar, for Ejere, resturantchefer, bestyrere og ansvarshavende i hotel og resturationsbranchen.

Kurset varer 1,5 time, og vil klæde dig rigtig godt på til at håndtere de lidt fuldere gæster her i vinter månederne!

Tilmeld dig kurset gratis  herunder eller rul ned se hvilke moduler kurset indeholder!

Du får adgang til kurset i December og Januar, og det er helt gratis

Kurser

Klik på hvert program for at læse
mere om de moduler som er inkluderet.

Kundetyper

Introduktion til kundetyper

Modul 1 – Antiautoritære

Modul 2 – Hierarkisk orienterede

Konfliktteorien

Introduktion til Konfliktteorien

Modul 1 – Rolle-uforenelighed

Modul 2 – Værdi-uforenelighed

Modul 3 – Ressourcer

Modul 4 – Kultur

Menneskets systemer

Introduktion til Menneskets systemer

Modul 1 – Hjernen

Modul 2 – Nervesystemet

Feedback

Introduktion til Feedback

Modul 1 – Generelt om feedback

Modul 2 – Eksempel på god feedback

Den menneskelige hjerne

Introduktion til Den menneskelige hjerne

Modul 1 – Grøn og rød hjerne

Modul 2 – Hvordan kommer vi ud af rød hjerne?

Modul 3 – Hvorfor ender vi i rød hjerne?

Modul 4 – Hvordan undgår vi at komme i rød hjerne?

Verbal kommunikation

Introduktion til Verbal kommunikation

Modul 1 – Deeskallerende kommunikaiton

Mental parathed

Introduktion til Mental parathed

Modul 1 – Generelt om mental parathed

Modul 2 – Mentale zoner

Modul 3 – Mindset

Regler og rammer

Introduktion til Regler og rammer

Modul 1 – Reglement

Modul 2 – Røde, gule og grønne regler

Nonverbal kommunikation

Introduktion til Nonverbal kommunikation

Modul 1 – Generelt om nonverbal kommunikation

Modul 2 – Håndtrykket

Modul 3 – Navns nævnelse

Modul 4 – Scanning

Modul 5 – Øjenkontakt

Modul 6 – Nikket

Modul 7 – Spejling

Modul 8 – Bevægelse