Spring til indhold

Jon Valdemar

Velkommen til Jon Valdemars side.
Rul ned og se hvilke kurser vi har lavet i samarbejde med Jon Valdemar.

Kurser

Klik på hvert program for at læse
mere om de moduler som er inkluderet.

Introduktion til kundetyper

Modul 1 – Antiautoritære

Modul 2 – Hierarkisk orienterede

Introduktion til Konfliktteorien

Modul 1 – Rolle-uforenelighed

Modul 2 – Værdi-uforenelighed

Modul 3 – Ressourcer

Modul 4 – Kultur

Introduktion til Menneskets systemer

Modul 1 – Hjernen

Modul 2 – Nervesystemet

Introduktion til Feedback

Modul 1 – Generelt om feedback

Modul 2 – Eksempel på god feedback

Introduktion til Den menneskelige hjerne

Modul 1 – Grøn og rød hjerne

Modul 2 – Hvordan kommer vi ud af rød hjerne?

Modul 3 – Hvorfor ender vi i rød hjerne?

Modul 4 – Hvordan undgår vi at komme i rød hjerne?

Introduktion til Verbal kommunikation

Modul 1 – Deeskallerende kommunikaiton

Introduktion til Mental parathed

Modul 1 – Generelt om mental parathed

Modul 2 – Mentale zoner

Modul 3 – Mindset

Introduktion til Regler og rammer

Modul 1 – Reglement

Modul 2 – Røde, gule og grønne regler

Introduktion til Nonverbal kommunikation

Modul 1 – Generelt om nonverbal kommunikation

Modul 2 – Håndtrykket

Modul 3 – Navns nævnelse

Modul 4 – Scanning

Modul 5 – Øjenkontakt

Modul 6 – Nikket

Modul 7 – Spejling

Modul 8 – Bevægelse