jon-valdemar

Jon Valdemar

Tony Evald er en af Danmarks mest erfarne eksperter inden for salg, kommunikation, service, psykologi og ledelse.

Thomas Jarolics er en erfaren salgs og ledelses ekspert der er kendt fra diverse medier.

Mads Schack er en af Danmarks mest erfarne eksperter inden for alkohol og udstyr.

Jon Valdemar er en af Danmarks mest erfarne eksperter inden for konflikthåndtering.

Jon Valdemar

Vi har lavet ni programmer til dig med Jon:

Kundetyper

Konfliktteorien

Menneskets systemer

Feedback

Den menneskelige hjerne

Verbal kommunikation

Mental parathed

Regler og rammer

Nonverbal kommunikation

Et program består af et eller flere moduler, i hvert modul er der en læringsvideo som bruges i optræningen af personale og ledelse i restaurationsbranchen, læringsvideoerne har læringsål som skal besvares med et multiple choice spørgsmål i slutningen, derved belønnes med certifikater og optjening af points til at overgå kollegaerne.

En oversigt over Thomas programmer og moduler

I program 1: Kundetyper.

Gennemgår Jon: 

introduktion til kundetyper

modul 1 – Antiautoritære

modul 2 – Hierarkisk orienterede

Beskrivelse:
Den antiautoritære kundetype. Det er vigtigt for netop dig at vide, hvor mange forskellige antiautoritære kundetyper, der findes, og hvordan man definerer dem. Du tages ligeledes gennem, hvordan man undgår konfliktopbygning overfor antiautoritære kundetyper.

Læringsmål:

 • Hvor mange antiautoritære kundetyper findes der?
 • Hvordan identificeres antiautoritære kundetyper?
 • Hvordan undgås der unødige konflikter?

Beskrivelse:
I denne video forklarer Jon, hvordan man undgår unødvendige konflikter ved hierarkisk orienterede kunder.

Læringsmål:

 • Hvordan identificeres kundetypen?
 • Hvordan undgås unødvendige konflikter?

I program 2: Konfliktteorien.

Gennemgår Jon:

Introduktion til Konfliktteorien

Modul 1 – Rolle-uforenelighed

Modul 2 – Værdi-uforenelighed

Modul 3 – Ressourcer

Modul 4 – Kultur

Beskrivelse:
Hvordan opstår rolle-uforenelighed, og hvordan undgår vi, at disse kulminationer opstår? Jon sætter dig ind i, hvad du kan gøre.

Læringsmål:

 • Hvordan opstår rolle-uforenelighed?
 • Hvordan undgår du, at det opstår?

Beskrivelse:
I dette modul fortæller Jon om værdi-uforenelighed, og hvordan værdi-uforenelighed opstår i organisationen.

Læringsmål:

 • Hvordan opstår værdi-uforenelighed?

Beskrivelse:
Hvor der er sparsomme og begrænsede ressourcer, forventer man ifølge konfliktteorien friktion eller konflikter. Der er derfor i dette modul sat fokus på at identificere de ressourcer, du har i din organisation, og hvordan du får tildelt ressourcer til dine gæster, der ikke koster dig noget.

Læringsmål:

 • Hvilke ressourcer har I?
 • Hvordan kan disse deles ud til gæster?

Beskrivelse:
I dette modul får du et indblik i, hvordan kulturelle konflikter opstår, og hvad skal der til for at undgå disse konflikter. 

Læringsmål:

 • Hvordan opstår kulturelle konflikter?
 • Hvordan kan disse konflikter undgås?

I program 3: Menneskets systemer.

Gennemgår Jon:

Introduktion til Menneskets systemer

Modul 1 – Hjernen

Modul 2 – Nervesystemet

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

I program 4: Feedback.

Gennemgår Jon:

Introduktion til Feedback

Modul 1 – Generelt om feedback

Modul 2 – Eksempel på god feedback

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

I program 5: Den menneskelige hjerne.

Gennemgår Jon:

Introduktion til Den menneskelige hjerne

Modul 1 – Grøn og rød hjerne

Modul 2 – Hvordan kommer vi ud af rød hjerne?

Modul 3 – Hvorfor ender vi i rød hjerne?

Modul 4 – Hvordan undgår vi at komme i rød hjerne?

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

I program 6: Verbal kommunikation.

Gennemgår Jon:

Introduktion til Verbal kommunikation

Modul 1 – Deeskallerende kommunikaiton

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Introduktion til Mental parathed

Modul 1 – Generelt om mental parathed

Modul 2 – Mentale zoner

Modul 3 – Mindset

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Introduktion til Regler og rammer

Modul 1 – Reglement

Modul 2 – Røde, gule og grønne regler

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Introduktion til Nonverbal kommunikation

Modul 1 – Generelt om nonverbal kommunikation

Modul 2 – Håndtrykket

Modul 3 – Navns nævnelse

Modul 4 – Scanning

Modul 5 – Øjenkontakt

Modul 6 – Nikket

Modul 7 – Spejling

Modul 8 – Bevægelse

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart

Beskrivelse: + Læringsmål

– kommer snart